PAYLAŞ

2,5 milyon ABD Doları bütçeli yeni girişim, mesleki eğitimi ön planda tutarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamayı ve kırılgan kesimleri işgücüne dahil etmeyi hedefliyor

İstanbul, 17 Temmuz 2023 – Bugün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremden etkilenen bölgede tekstil ve ilişkili sektörlerde 3.500 açık pozisyonu doldurmak ve kadınlar ve diğer dezavantajlı grupları işgücü piyasasına entegre etmeye yönelik, 2,5 milyon ABD Doları bütçeli yeni bir girişim başlattığını duyurdu. İsveç Hükümeti tarafından finanse edilen ve Kore ve Finlandiya’nın ek katkılarıyla başlayan yeni program, Şubat 2023’teki yıkıcı depremler sonrasında vasıflı işçilerin Türkiye’nin güney ve güneydoğusundan diğer illere göç etmesi nedeniyle oluşan akut işgücü açığını ele almayı hedefliyor. 

Yeni girişim bugün İstanbul’da, UNDP tarafından düzenlenen tekstil üreticileri toplantısında duyuruldu.

Program, işsiz olan Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluk üyelerine tekstil gibi “emek-yoğun” sektörlerde sürekli istihdam sağlamak amacıyla 2022 yılında UNDP ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Eğitim Vakfı arasında kurulan ortaklık çerçevesinde geliştirildi. Temel fikir, işçi talebinin karşılanmadığı işgücü piyasası sektörlerini tespit ederek mültecilerin ev sahibi toplum üyelerinin işlerini “ellerinden aldığı”na ilişkin kalıpyargının yanlış olduğunu ortaya koymaktı. Tekstil endüstrisi, depremlerden önce bile büyük işgücü açığına sahipti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton “Bu depremler varsayımlarımızı tepetaklak etti. Şu anda tüm bölgede sanayicilerin işçi bulmakta ve elde tutmakta çok zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla, özel sektör ortaklarımızla birlikte uygulamak istediğimiz çözüm, kadınları ve diğer yetersiz temsil edilen grupları işgücüne dahil edecek biçimde mesleki eğitimi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak” dedi.

Türkiye’de GSYH’nin yaklaşık yüzde 7’sini ve ihracatın yüzde 2,9’unu oluşturan ve 2,5 milyon insanı istihdam eden, depremden etkilenen 11 ilde ise deprem öncesinde 1.616 hazır giyim ve 1.290 tekstil şirketinin faaliyet göstermesi ve 350.000 kişinin istihdam edilmesiyle bölgede daha büyük payı olan tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemli rolü nedeniyle UNDP, hazır giyim ve ayakkabı dahil olmak üzere tekstil sektörüne odaklanıyor. Tahminler değişik olmakla birlikte, depremlerin bölgede istihdam edilen kişi sayısını yarı yarıyadan daha fazla azalttığına inanılıyor.

“Bugün başlattığımız girişimin hedefi, mülteciler dahil olmak üzere deprem nedeniyle işsiz kalan insanlara Türk hazır giyim ve tekstil sektöründe insana yakışır ve sürdürülebilir iş olanakları yaratmak” diyen İHKİB Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İlker Karataş sözlerini şöyle sürdürdü: “Travmaya uğramış, kırılgan insanların deprem sonrasında ayakları üzerinde durabilmelerini desteklemede bu proje ve benzer girişimler, tekstil ve hazır giyim dahil olmak üzere hayati önem taşıyan sınai sektörlerin toparlanmasını hızlandıracak.”

Toplantıda sunulan bir dizi çalışma ve rehber ilkeye dayalı olarak, UNDP, kısa vadede deprem bölgesinde 500 yeni işe girmiş tekstil işçisine işbaşı eğitimi vermeyi, diğer yandan da 3.000 tekstil işçisine ve ailelerine daha genel yaşam becerileri ve psiko-sosyal destek vermeyi planlıyor. Psiko-sosyal destek, tüm sektör temsilcileri tarafından işçiler için temel ihtiyaç olarak tanımlanınca, UNDP Hatay’da Mesleki Ruh Sağlığı Merkezi’nin kurulmasını üstlendi. UNDP bir yandan işgücü eksikliğini gidermeye çalışırken, aynı zamanda “insana yakışır iş” standartlarını yerine getirmeleri için işverenlerle iş birliği yapacak.

UNDP geleceğe yönelik olarak, tekstil sektöründe en az 3.000 kişinin daha istihdam edilmesini sağlamak amacıyla mesleki eğitim programını yaygınlaştırmayı, ayrıca Hatay’da el yapımı ayakkabı üretenlerin ihtiyaçlarına özgülenmiş bir destek programı başlatmayı da planlıyor. Bu girişimler, depremden etkilenen 11 ilde küçük işletmelere hibe sağlayacak 4,5 milyon ABD Doları bütçeli bir diğer UNDP programı, kurumun deprem bölgesi içinde ve dışında yürütmekte olduğu diğer mesleki eğitim, işletme desteği ve sosyal bakım girişimleri ile yakın koordinasyon içinde yürütülecek. 

Yeni girişim bugün İstanbul’da, UNDP tarafından düzenlenen tekstil üreticileri toplantısında duyuruldu.

Program, işsiz olan Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluk üyelerine tekstil gibi “emek-yoğun” sektörlerde sürekli istihdam sağlamak amacıyla 2022 yılında UNDP ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Eğitim Vakfı arasında kurulan ortaklık çerçevesinde geliştirildi. Temel fikir, işçi talebinin karşılanmadığı işgücü piyasası sektörlerini tespit ederek mültecilerin ev sahibi toplum üyelerinin işlerini “ellerinden aldığı”na ilişkin kalıpyargının yanlış olduğunu ortaya koymaktı. Tekstil endüstrisi, depremlerden önce bile büyük işgücü açığına sahipti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton “Bu depremler varsayımlarımızı tepetaklak etti. Şu anda tüm bölgede sanayicilerin işçi bulmakta ve elde tutmakta çok zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla, özel sektör ortaklarımızla birlikte uygulamak istediğimiz çözüm, kadınları ve diğer yetersiz temsil edilen grupları işgücüne dahil edecek biçimde mesleki eğitimi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak” dedi.

Türkiye’de GSYH’nin yaklaşık yüzde 7’sini ve ihracatın yüzde 2,9’unu oluşturan ve 2,5 milyon insanı istihdam eden, depremden etkilenen 11 ilde ise deprem öncesinde 1.616 hazır giyim ve 1.290 tekstil şirketinin faaliyet göstermesi ve 350.000 kişinin istihdam edilmesiyle bölgede daha büyük payı olan tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemli rolü nedeniyle UNDP, hazır giyim ve ayakkabı dahil olmak üzere tekstil sektörüne odaklanıyor. Tahminler değişik olmakla birlikte, depremlerin bölgede istihdam edilen kişi sayısını yarı yarıyadan daha fazla azalttığına inanılıyor.

“Bugün başlattığımız girişimin hedefi, mülteciler dahil olmak üzere deprem nedeniyle işsiz kalan insanlara Türk hazır giyim ve tekstil sektöründe insana yakışır ve sürdürülebilir iş olanakları yaratmak” diyen İHKİB Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İlker Karataş sözlerini şöyle sürdürdü: “Travmaya uğramış, kırılgan insanların deprem sonrasında ayakları üzerinde durabilmelerini desteklemede bu proje ve benzer girişimler, tekstil ve hazır giyim dahil olmak üzere hayati önem taşıyan sınai sektörlerin toparlanmasını hızlandıracak.”

Toplantıda sunulan bir dizi çalışma ve rehber ilkeye dayalı olarak, UNDP, kısa vadede deprem bölgesinde 500 yeni işe girmiş tekstil işçisine işbaşı eğitimi vermeyi, diğer yandan da 3.000 tekstil işçisine ve ailelerine daha genel yaşam becerileri ve psiko-sosyal destek vermeyi planlıyor. Psiko-sosyal destek, tüm sektör temsilcileri tarafından işçiler için temel ihtiyaç olarak tanımlanınca, UNDP Hatay’da Mesleki Ruh Sağlığı Merkezi’nin kurulmasını üstlendi. UNDP bir yandan işgücü eksikliğini gidermeye çalışırken, aynı zamanda “insana yakışır iş” standartlarını yerine getirmeleri için işverenlerle iş birliği yapacak.

UNDP geleceğe yönelik olarak, tekstil sektöründe en az 3.000 kişinin daha istihdam edilmesini sağlamak amacıyla mesleki eğitim programını yaygınlaştırmayı, ayrıca Hatay’da el yapımı ayakkabı üretenlerin ihtiyaçlarına özgülenmiş bir destek programı başlatmayı da planlıyor. Bu girişimler, depremden etkilenen 11 ilde küçük işletmelere hibe sağlayacak 4,5 milyon ABD Doları bütçeli bir diğer UNDP programı, kurumun deprem bölgesi içinde ve dışında yürütmekte olduğu diğer mesleki eğitim, işletme desteği ve sosyal bakım girişimleri ile yakın koordinasyon içinde yürütülecek. 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here