Ana sayfa Genel Pelin Gezeryel – “PATENT” ve “FAYDALI MODEL”

Pelin Gezeryel – “PATENT” ve “FAYDALI MODEL”

602
0
PAYLAŞ

Sanayinin gelişmesinde önemli bir yeri olan ArGe çalışmalarının, gelişmiş ülkelerde ekonomiye katkısı yadsınamayacak derecede büyüktür. Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımlar arttıkça, rekabet gücünün etkisi de artmakta, böylece çalışmaların başarılı sonuçları buluşlarla taçlanmaktadır.

Ülkemizde, Patent hakları ilk olarak 13 Mart 1879 tarihinde “İhtira Beratı Kanunu”

düzenlenerek korunmuş ve 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren Patent ve Faydalı Modellerin korunması hakkında 551 sayılı KHK düzenlenmesine kadar da yürürlükte kalmıştır. Son yıllarda yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, 10 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, 6769 Sayılı Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile tüm Fikri ve Sınai Haklar tek kanun çatısı altında toplanarak, Tek Resmi Yetkili Kurum olan “Türk Patent ve Marka Kurumu” ile çalışmalarına devam etmektedir.

Peki, herkesin diline pelesenk eden “Buluş” nedir? Nasıl koruma sağlar? Koruma Süreleri ne kadardır? Bu konulara değinelim biraz da.

Buluş, en basit anlamıyla, “tekniğin bilinen durumunu aşmış olma durumudur.” Yani, mevcut teknik veri havuzunda, koruma talep edilecek ürün ya da tekniğin, daha önce bulunmamış, kullanılmamış, bilinmemiş olması anlamına gelmektedir. Buluş ortaya çıkarabilmek için ise, teknik bir soruna yine teknik bir çözüm bulunması şartı aranmaktadır.

Buluşlar, “Patent” ve “Faydalı Model” diye adlandırdığımız belgeleme yöntemleri ile korunmaktadır.

Bir buluşa patent belgesi alınabilmesi için üç temel kriteri bir arada taşıması gerekmektedir.

Bunlar;

1. Buluş Basamağı

2. Yenilik

3. Sanayiye uygulanabilirliktir.

Faydalı model olarak adlandırdığımız belge ise, Patent korumasından farklı olarak iki temel kriteri bir arada taşıması gerekmektedir;

Bunlar;

1. Yenilik

2. Sanayiye uygulanabilirliktir.

Patent ve Faydalı Model belge sistemlerinin koruma sürelerine bakacak olursak, Patent Belgesi, başvuru tarihi itibariyle toplamda 20 yıllık bir koruma sağlarken, Faydalı Model Belgesi, başvuru tarihi itibariyle 10 yıllık bir koruma sağlamaktadır. Sistemin işleyişi bakımından, elbette ki, Patent koruması Faydalı Model korumasına göre buluş içermesi sebebiyle, çok daha kapsamlı ve buluş içe uzun a uzun araştırma ve inceleme aşamalarından geçmektedir.

Ar-Ge çalışmalarına önem veren kurum ve kuruluşların katma değerini artıracak yegane çıktıları buluşlardır. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’nun her yıl açıkladığı sonuçlara göre, dünya genelinde en çok patent başvurusu yapan ülkelerde ilk 5’te ABD’nin yanı sıra, Asya Ülkeleri olan Çin, Güney Kore, Japonya’nın açık ara önde yer aldığı görülmektedir. Türkiye’nin ise, patent başvurularında daha alt sıralarda olduğu ancak, önceki yıllara göre ilerleme kaydettiği görülmektedir.

Günümüzde, dünya ekonomisine damgasını Günüm vuran şi vuran şirketler ve topluluklar, bünyesinde barındırdıkları Fikri ve Sınai Mülkiyet portföyleri ile ve bu portföyün en kıymetli varlığı olan buluşlarıyla anılmaktadırlar. Buluşlara yapılan yatırımlar, ekonomiye yön vermekte ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Ülke ekonomisinin ve ekonomiyi ayakta tutan sanayi ve işletmelerin geleceği şekillendirmesi ve kalkındırması ancak, teknolojiye ve bilime yapılan yatırımlarla ve bunların çıktıları olan buluşlara imza atarak gerçekleşecektir.

Ülkemizde de, Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile yenilikçi düşüncenin, çalışma hayatının her alanında kendini göstererek işletmelerin Ar-Ge çalışmalarının güzel meyvesi buluşların da sayıları gün geçtikçe artarak ekonomiye yön verecek ve global ekonomide yerini sağlamlaştıracaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here